Skip Navigation LinksHome > College of Arts > Departments > Library &Information Science > Courses > Course Description

Course Name:

( English Texts in Library Science)نصوص انجليزية في علم المكتبات

Course Description:

تهدف هذه المادة الى التعريف بالمصطلحات  المهمة في علم المكتبات، والمعلومات، ومعانيها، واستخداماتها ، و تتضمن اختيار مجموعة من النصوص في علم المكتبات، والمعلومات، تحلل وتترجم في أثناء المحاضرات.